advertise

تقدیر نامه های دریافتی

نمونه ای از تقدیر نامه های دریافتی : نشانی از تلاش‌ها و موفقیت‌های برجسته ، بی وقفه و استثنایی در شرکت شاکرین گیربکس.

ماموریت

ماموریت ما پس از دریافت تقدیرنامه‌ها ، ادامه تلاش‌ها و تحقق اهداف بیشتر در راه بهبود و پیشرفت است.
با دریافت تقدیرنامه‌ها، ماموریت ما در شکل دادن به آینده و رسیدن به اهداف جدید تازه‌تر می‌شود .

چشم انداز

پیش به سوی افتخارات جدید: با دریافت تقدیرنامه‌ها، چشم‌انداز ما به تجربه‌ها و پیشرفت‌های جدید برای بهبود راه‌های موفقیت ادامه خواهد یافت .
با ما همراه باشید .