امروز: 1400/1/29ساعت 4:47
گروه بندی کالاها

گیربکس های حلزونی

شامل سری های  VF- MVF- VF/VF, MVF/VFبوده که با تیپ های 49- 63- 86- 110- 130- 150- 185- 210- 250- و در دسته های N- A- P- F- FC- V- FR- FA   و با نسبت های تبدیل 1:7 تا 1:10000 با موقعیت های نصب مختلف تولید و عرضه میگردد .